Sredstva koja su potrebna za posao

Resursi potrebni za posao

Koje imam i znam da koristim?

Koje imam ali ne koristim adekvatno?

Koji su mi potrebni da nabavim?

Šta mislim da je resurs (asset), a u stvari je teret (liability)?

2020. je već svima jasno da je stav “sve je to u glavi” puko psihologiziranje.

Lična odgovornost i zauzimanje jesu važni. Rad na ličnim snagama nije gubljenje vremena.

Samo nažalost često nije dovoljno.

Ukoliko se nalazite “zakucanim” u životu i poslovanju, bilo da tražite posao, želite da promenite postojeći, pokrećete biznis, ili želite da emigrirate, važno je da razmislite kako stojite sa važnim životnim resursima:

  1. Novcem

  2. Vremenom

  3. Energijom. Ali i

  4. Kontaktima

  5. Primenjivim znanjima

  6. Uslugama

Uskoro ćemo pokriti najvažnije stavke koje bi trebalo da razmotrite za svaki resurs. Ako vam je ipak potrebna pomoć u vezi sa konkretnom situacijom, verovatno je najbolja ideja da popričate sa poslovnim ili finansijskim konsultantom.

Milana Vrgović
vrgovic@gmail.com