Seminari Milana Vrgovic Cosic Slider

SOFT SKILLS uopšte nisu soft

Posebno kad potrebe poslovanja zahtevaju da se tim veštinama odlično služite na stranom jeziku.

Pored paketa 24 h, pojedincima, timovima i kompanijama pružam priliku da ovladaju pregovaračkim, prezentacionim, interpersonalnim i drugim komunikacionim veštinama na engleskom jeziku.

Više o ovim seminarima biće na sajtu u aprilu 2021.

Životne raskrsnice

Šta raditi kad nam je teško da donesemo odluku?

Kako do željenog posla ili pozicije

Sve što treba da znate o potrebnim poslovnim veštinama.

Kako prevazići prepreke u životu i poslovanju

Prepoznati psihološke blokade, nadomestiti nedostatak potrebnih veština i doći do potrebnih finansijskih sredstava.

Zašto i kako uzeti odsustvo

Nekada nam je potreban predah da bismo promenili situaciju ili nastavili dalje. Ovde ćemo razmotriti sve vaše razloge za to. I proceniti koje vreme, mesto, način su optimalni za vas.

Koje su karte kojima raspolažem

Ovladavanje materijalnim i unutrašnjim resursima u cilju poboljšanja životnih i poslovnih prilika.

Ako imate pitanja ili nedoumica, javite mi se preko kontakt forme, ili me pozovite na broj: 063/881-95-98