Business Classroom Milana Vrgovic Cosic Slider

Business Language Classroom

Business English Certificate

Kursevi poslovnog engleskog i pripremni kursevi za međunarodno priznate Cambridge BEC ispite

(svaki kurs sadrži 3 paketa od po 24 h)

Business English Preliminary A2/B1:

Business English B1
Business English B1+
Business English B1/B2 (Cambridge examination preparation)

Business English Vantage B2:

Business English B2
Business English B2+
Business English B2/C1 (Cambridge examination preparation)

Business English Higher C1:

Business English C1
Business English C1+
Business English C1/C2 (Cambridge examination preparation)

Kandidatima može biti od značaja informacija da, ukoliko bilo koji ispit polože sa više od 80% tačnih odgovora, računa se da im je znanje poslovnog engleskog na narednom nivou. Tako, ako BEC Higher (C1) položite sa recimo 83% osvojenih poena, vaš nivo znanja je prema tome (za testiranje) najviši mogući, C2.

Cambridge English Skills

Uslov bez kog se danas više ne može.

Koji su vaši prioriteti u ovom trenutku? Razmotrite kurseve, svaki se održava u vidu 2 paketa:

English Skills

Negotiations in English
Presentation Skills
Writing in Business
Getting a New Job

Ostali jezici

Svaki nivo je jedan paket nastave od 24 h.

Poslovni francuski

Le français des affaires INTRO (A2)
Le français des affaires I (B1)
Le français des affaires II (B2)

Poslovni ruski

Основной бизнес курс русского языка
Средний бизнес курс русского языка
Продвинутый бизнес курс русского языка