Poslovni trening 24h

Za vas smo pripremili pakete koji će omogućiti da usavršavate posebne veštine u stranim jezicima na optimalan način – pakete 24 h.

Paketi se mogu održavati u vidu nastave:

Online ili uživo (u zavisnosti od epidemiološke situacije i preferencija klijenata)

Individualno, u paru, u mini grupama (3) ili u redovnim malim grupama (4-6 polaznika)

U dogovoru sa pojedincima ili firmama (pri čemu se nastava uživo po pravilu odvija na radnom mestu klijenata)

Premium paketi za firme

Poslovne veštine (poslovno pisanje, držanje prezentacija, prodaja, pregovaranje)

Paketi za posebne profesije

Poslovne veštine (poslovno pisanje, držanje prezentacija, prodaja, pregovaranje)

Konverzacijski engleski za poslovni svet

Učenje jezika u poslovne svrhe

Business English (Certificate preparation): pripremni kursevi za izlazak na međunarodno priznat ispit BEC Cambridge u 2 nivoa - B1, B2 i C1

Cambridge English Skills: posebne poslovne veštine neophodne za funkcionisanje u današnjem internacionalnom udruženju

Ostali jezici u poslovne svrhe za nivoe A2-B1*

*Trenutno u ponudi: poslovni francuski, ruski i norveški

Učenje jezika u profesionalne, akademske svrhe ili emigraciju

Grupa kurseva: engleski u profesionalne svrhe (medicina, pravo, turizam, finansije i drugo)

Engleski u akademske svrhe: opšti kursevi i kursevi priprema za međunarodno priznate ispite IELTS Academic i TOEFL

Kursevi jezika u svrhu emigracije (engleski, norveški, švedski, danski, nemački)