7 osnovnih razlika između poslovnog-profesionalnog engleskog i kurseva na koje ste navikli

ustedeti vreme i zivce nasim kursevima

Po čemu su kursevi engleskog u poslovne, profesionalne i akademske svrhe posebni?

Poslovni ljudi u Srbiji sve više uviđaju značaj “dobrog engleskog”. I žele da se kursevi koje plaćaju prilagode njihovim ličnim i profesionalnim ciljevima. Negde je u pitanju izbor odgovarajućeg programa vezanog za profesiju ili obrazovanje. Od Business English preko specifičnijih tipa “tehnike pregovaranja”, pa sve do vrlo određenih kao što je “engleski za stjuardese”. Drugi opet žele da se za njih dizajnira kurs po meri gde se svaki deo programa, od krupnog plana do nacrta pojedinačnih časova, dogovara između klijenta i predavača-trenera.

Engleski u posebne svrhe (English for Specific Purposes) se kod nas najčešće javlja kao engleski u profesionalne svrhe prosto zbog toga što su ciljevi kurseva najčešće vezani za poboljšanje polaznikovih poslovnih prilika. Profesionalne svrhe su pretežno poslovne ili akademske (recimo polaganje ispita TOEFL ili IELTS, ali i američkog SAT; većina su ulaznice za svetske univerzitete), ali često obuhvataju i emigraciju.

U svakom slučaju je pojedincu ili kompaniji važno da zna šta treba da očekuje od edukacije koju su spremni, često nešto više, da plate.

poslovni covek cita novine

  1. Kursevi engleskog u profesionalne svrhe su relevantniji za klijenta od kurseva opšteg engleskog. Baziraju se na zahtevima klijentovog radnog mesta ili njegove poslovne/akademske/konkretne životne situacije. Nasuprot tome, kursevi opšteg engleskog su sveobuhvatniji i umesto da su usmereni na ciljeve klijenata, pomažu opštu jezičku kompetenciju.
  2. Pre kursa se obavezno analiziraju posebne trening potrebe polaznika ili firme. Određivanje nivoa znanja, koje je vrlo precizno kod opšteg engleskog, ovde je u drugom planu.
  3. Bilo da se biraju ili posebno dizajniraju, u osnovi sadržaja kurseva engleskog u profesionalne su upravo poslovne ili akademske potrebe klijenta (pisanje izveštaja, telefonski razgovori, pregovaranje…). Kursevi opšteg engleskog se bave tradicionalnim jezičkim funkcijama kao što je svakodnevni vokabular, strukturama-gramatikom, pravilnim izgovorom… Zato je tzv. “Strukovni” engleski od početka opisan kao program za razvoj specifičnih naspram opštih jezičkih veština.
  4. Kod profesionalnog engleskog je esencijalno uspostavljanje prioriteta u učenju i obuci; kod programa opšteg engleskog često sve deluje podjednako važno.
  5. Jezikom biznisa rečeno, profesionalni engleski je English just-in-time a opšti English just-in-case.
  6. Engleski u posebne svrhe postavlja predavače kao trenere ili instruktore, a opšti engleski kao profesore. Takođe, posebno kod poslovnog engleskog, polaznici su “klijenti”, a na tradicionalnim kursevima – učenici.
  7. Vrlo važan faktor u organizaciji kurseva jeste grupni rad. Za razliku od kurseva opšteg engleskog, kod profesionalnog engleskog nije nužno da polaznici budu na gotovo istom nivou znanja jezika. Važno je da je nivo dovoljno blizak da predavač može efektivno da im prenese znanja i veštine u isto vreme. Malo je verovatno da će totalni početnik moći da napreduje u grupi sa nekim ko se godinu dana školovao u inostranstvu, ali širok pojam “srednjeg nivoa” ostavlja dosta prostora za grupisanje. Ako se dvoje ljudi iz istog departmana našu u učionici ili sali, neće smestati ako je jedan, izrazito fluentan, testiran na A2+/B1 nivou, a drugi na slabijem B2 sa manjim blokadama u izražavanju.

poslovni covek analizira podatke na grafikonu

Milana Vrgović
vrgovic@gmail.com